Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website(s), inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij DistrElux B.V. of haar licentiegevers.
De (intellectuele eigendoms-) rechten gaan op geen enkele manier over op de gebruiker die toegang heeft tot de website(s).

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van DistrElux B.V. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel DistrElux B.V. zeer selectief is met betrekking tot informatie van derden die op deze website(s) wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat DistrElux B.V. niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.